Bahá'ís in Utrecht ontsteld

Bahá'ís in Utrecht ontsteld


Bahá'ís in Utrecht hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat 54 van hun geloofsgenoten op 19 mei 2008 gearresteerd en gevangen genomen zijn. Deze bahá'ís, voornamelijk jongeren, gaven op het moment van arrestatie les aan minderbedeelde kinderen. Dit was in het kader van een UNICEF-dienstbaarheidsproject in Shiraz waarvoor zij schriftelijke toestemming hadden van de Islamitische Raad van Shiraz. Details over de aard van de aanklachten zijn nog onbekend.
 
In omvang is deze reeks van arrestaties één van de grootste sinds de jaren '80. De arrestaties volgen op uitingen van toegenomen zorg door internationale gouvernementele organisaties en mensenrechtenorganisaties. Zij vrezen dat de Iraanse regering aanstuurt op escalatie, die de veiligheid van de 300.000 leden van de Bahá'í-gemeenschap in Iran in ernstige mate in gevaar brengt. Bahá'ís vormen de grootste religieuze minderheid in Iran.
 
Maart jongstleden nog uitte mevrouw Asma Jahangir, Speciale VN-rapporteur inzake Vrijheid van Godsdienst of Overtuiging, haar grote bezorgdheid over de inhoud van een uitgelekte brief van het Iraanse Legercommando aan het Iraanse Ministerie van Veiligheid, de Revolutionaire Garde en de Politiemacht. In deze brief staat dat Ayatollah Khamenei het leger in oktober 2005 heeft geïnstrueerd om, op vertrouwelijke wijze, allerlei soorten informatie te verzamelen over alle leden van de Bahá'í-gemeenschap in Iran. De arrestaties op 19 mei jl. vallen samen met invallen in een zestal huizen van bahá'ís, waarbij laptops, computers, boeken en andere documenten in beslag genomen zijn.
 
Het Bahá'í-geloof is een onafhankelijke godsdienst en is ontstaan medio de negentiende eeuw. Het geloof is verspreid over meer dan 235 landen en gebieden in de wereld. Er zijn ongeveer zes miljoen leden. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 2.100 etnische groepen, rassen, en stammen. Bahá'í-gemeenschappen over de hele wereld werken aan het opbouwen van wereldvrede en het wegnemen van vooroordelen tussen mensen. Bahá'ís geloven dat de mensheid één ras is en een gezamenlijke bestemming heeft. In de woorden van Bahá'u'lláh, de Grondlegger van het Bahá'í-geloof: "De wereld is één land waarvan alle mensen de burgers zijn."
 
Voor meer informatie:

http://www.bahai.nl